Skoči na glavno vsebino

Izbirne aktivnosti

Izbirne aktivnosti omogočajo uresničevanje naslednjih splošnih vzgojno-izobraževalnih ciljev

Zadovoljujejo lastne potrebe

  • izbirajo in se odločajo za aktivnosti po lastnih nagibih in po lastni presoji,
  • razvijajo lastne interese, nagnjenja, sposobnosti in talente;

Razvijajo miselne procese, ki omogočajo širjenje in uporabo znanja in pripomorejo h globljemu razumevanju.

Pridobljena znanja in sposobnosti usmerjajo v odgovorno ravnanje v naravnem okolju in družbenem življenju.

Se moralno, intelektualno in osebnostno razvijajo.

Spoznavajo in razvijajo spoštovanje do sebe in drugih.

Medsebojno komunicirajo in razvijajo socialno-komunikacijske spretnosti in veščine:

  • prispevanje k medosebnim odnosom,
  • razvijanje ustvarjalnega in kritičnega mišljenja in presojanja,
  • navajanje na reševanje konfliktov,
  • vplivanje na soustvarjanje klime,
  • spoznavanje pomena sodelovalno naravnanega vzgojno-izobraževalnega dela.

Presegajo meje med obveznim in razširjenim programom.

Povezujejo teorijo s prakso.

Spoznavajo poklicne interese.

Spoznavajo potrebe po koristni in kulturni izrabi prostega časa in posledično možnosti zadovoljevanja interesov v poznejših obdobjih znotraj in zunaj institucionalnih okvirjev v smislu vseživljenjskega učenja.

Robotika v tehniki

Robotika v tehniki

Multimedija

Multimedija

Filozofija za otroke

Filozofija za otroke

Vzgoja za medije: Tisk

Vzgoja za medije: Tisk

Verstva in etika

Verstva in etika

Risanje v geometriji in tehniki

Risanje v geometriji in tehniki

Glasbeni projekt

Glasbeni projekt

Gledališki klub

Gledališki klub

Urejanje besedil

Urejanje besedil

Računalniška omrežja

Računalniška omrežja

Sodobna priprava hrane in načini prehranjevanja

Sodobna priprava hrane in načini prehranjevanja

Nemščina

Nemščina

Izbrani šport – odbojka

Izbrani šport – odbojka

Šport za zdravje

Šport za zdravje

Šport za sprostitev

Šport za sprostitev

Likovno snovanje

Likovno snovanje

Retorika

Retorika

Vsebine v pripravi

V šolskem letu 2024-2025 naša šola vstopa v drugačen pristop k organizaciji izbirnih aktivnosti – v tako imenovani “Razširjeni program (RaP)”. Tačas, ko še čakamo na veljaven pravilnik in tolmačenje le-tega s strani pristojnih inštitucij, pa na šoli že potekajo aktivnosti za oblikovanje novih, zanimivih izbirnih aktivnosti. Sedaj si lahko ogledate ponudbo Obveznih izbirnih predmetov, vabljeni pa k ponovnemu obisku čez nekaj dni, ko bodo vsebine že dopolnjene tudi z aktivnostmi RaP.

Oblike

Razširjeni program (RaP)

V šolskem letu 2018/2019 smo pričeli s šestletnim uvajanjem poskusa RaP na področju »Gibanje in zdravje za dobro psihično in fizično počutje«. Redna telesna dejavnost, uravnotežena prehrana, skrb za varno okolje in sprostitev so ključni dejavniki, ki vplivajo na zdravje in dobro počutje. Na dejavnosti učence prijavijo starši v mesecu juniju preko spletne prijavnice.

Obvezni izbirni predmeti (OIP)

Osnovna šola zraven obveznih predmetov za učence 7., 8. in 9. razreda izvaja tudi pouk OIP. Učenci izberejo dve ali tri ure OIP. OIP se ocenjujejo kot ostali predmeti in njihove zaključne ocene se vpisujejo v spričevala. Vsi OIP so enourni, razen tujih jezikov, ki so dvourni. Če učenec obiskuje glasbeno šolo, je lahko opravičen enega ali vseh OIP. Vem primeru starši posredujejo šoli pisno vlogo in potrdilo o vpisu najkasneje do konca meseca avgusta. Starši opravijo rangiranje ponujenih OIP za naslednje šolsko leto preko eAsistenta v mesecu maju. Spremembe, ki jih omogoča organizacija, so možne še v mesecu septembru, ureja pa jih svetovalna služba.

Fakultativni pouk (FP)

Mestna občina Maribor zagotavlja sredstva za FP nemščine (3. – 6. razred) in računalništva (4. – 6. razred) in je za starše brezplačen. FP se ne ocenjuje. Na FP starši prijavijo otroke preko spletne prijavnice v mesecu juniju za prihodnje šolsko leto. Izjemoma so spremebe spletne prijavnice možne še v mesecu septembru.

Dogajalo se je 

Kuharski mojstri Španščine 1

Kuharski mojstri Španščine 1

Učenci 7., 8. in 9. razreda, ki obiskujemo obvezni izbirni predmet španščina 1 smo se v gospodinjski učilnici šole prelevili v kuharske mojstre in se izkazali v pripravi španske poslastice »churros con chocolate«. ¡Buen provecho!

več...
Območni reviji otroških folklornih skupin

Območni reviji otroških folklornih skupin

Na nedavni Območni reviji otroških folklornih skupin so se predstavili naši nadarjeni folklorniki in folklornice. Njihov debitantski nastop je navdušil občinstvo, ki je zanje izkazalo izredno pozitiven odziv. S ponosom čestitamo našim mladim plesalcem za odličen...

več...
Šport za sprostitev- bowling

Šport za sprostitev- bowling

Sedmošolci smo v centru Strike pri športu za sprostitev spoznali nov šport: bowlin  g. Imamo nekaj skoraj profesionalnih "bowlarjev", drugi pa bomo za laskav naziv "strikerja" še malo vadili. 🙂  

več...
Šport za sprostitev – plezanje

Šport za sprostitev – plezanje

Učenci, ki obiskujejo obvezni izbirni predmet Šport za sprostitev, svoje moči tokrat merijo na plezanju! Nov šport spoznavajo v plezalni šoli Akademskega planinskega društva Kozjak Maribor. Za nekatere popolnoma nova izkušnja dobro “meri“ njihove moči. [gallery...

več...
2. številka šolskega časopisa Info Polančiči

2. številka šolskega časopisa Info Polančiči

Izšla je druga številka šolskega časopisa. Ustvarjalci smo veseli pozitivnega odziva med bralci. Še bolj pa dejstva, da je veliko šolskih novinarjev, ki že v drugo sestavljate članke, intervjuje in ostale vsebine. Pridružili pa so se nam tudi novi novinarski...

več...
Šport za sprostitev

Šport za sprostitev

V petek, 2. 6. 2023, so učenci pri predmetu Šport za sprostitev preizkušali svoje sposobnosti v Pustolovskem parku Betnava. Najpogumnejši so preizkusili tudi najvišjo, črno progo!  

več...
RaP Pohodniški klub na Pečkah

RaP Pohodniški klub na Pečkah

V nedeljo, 23. 4. 2023, smo ujeli prekrasen dan za pohod. Pomlad, sveži zrak, gibanje za zdravje in prijetna družba. Imeli smo se super. Učiteljici Sabina in Vesna

več...
Info-polančiči

Info-polančiči

No, pa ga imamo! Šolski časopis namreč! Ideja je nastala pri RaP "Želim - naredim!". Čestitke članom in vsem ostalim, ki ste se pridružili pri oblikovanju časopisa. Ponosna sem na vas! Mentorica Sabina

več...
Pohod na Žavcarjev vrh

Pohod na Žavcarjev vrh

Krasna, že skoraj pomladna sobota, super družba članov RaP pohodniškega kluba, odličen borovničev zavihek in super razpoloženje - saj prepoznate vrh, drži, na Žavcarju smo bili!

več...
Poučni treking po Postojnski jami

Poučni treking po Postojnski jami

V soboto, 21. januarja 2023, so osmošolci obiskali Postojnsko jamo s posebnim namenom: poučni treking. Poučni treking vključuje oglede Postojnske jame ter manj znane dele Postojnskega jamskega sistema, kot so npr. Partizanski rov, Črno jamo, kraški gozd nad jamo,...

več...
Dostopnost